Bedrift

VÅRE TJENESTER

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Industri service

Vi tilbyr serviceavtaler med vekt på høy servicegrad og rask utrykning til i hovedsak industribedriftene på Sunnmøre og Molde regionen.

 

Prosjektering og rådgiving

Vil du ha råd til moderne og smarte løsninger, ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere.

Elektriske installasjoner

Vi har lang erfaring med nøkkelferdige el-installasjoner for nybygg, rehabilitering og ombygging av offentlige- og næringsbygg. 

Telefoni - Fiber & Internett

Telefoni/ nettverkskabling og fiber, vi har flere svært kompetente svakstrømmontører og ingeniører som løser alle problemer.

VA - stasjoner

Vi leverer komplette stasjoner eller ombygging av eksisterende stasjoner, mange års erfaring og gode løsninger. Gode referanser i omkringliggende kommuner. Har også system for service/ internkontroll av VA stasjoner.

 

El-sikkerhet

Arbeid med brannsikkerhet er like viktig for å beskytte liv og verdier i eneboliger som i borettslag, næringsbygg, sykehjem etc.

Nødstrøm

Vi har erfaring med montering av nødstrøm i større og mindre bygg, komplett med styringssystem for automatisk inn og utkopling. Utfører også test og service på aggregat med bytting av filter, olje…

Solceller

Vi leverer komplette stasjoner eller ombygging av eksisterende stasjoner, mange års erfaring og gode løsninger. Gode referanser i omkringliggende kommuner. Har også system for service/ internkontroll av VA stasjoner.

 

Referanser

Vi simulere solstrøm produksjon time for time gjennom året og optimalisere solcelleanlegget med hensyn på beliggenhet og lokale forhold.

Industribelysning

En bedrift fungerer best når det er god flyt og ett godt arbeidsmiljø. En viktig innsatsfaktor for dette er god og riktig belysning.

ROHS-direktivet har ført til at lyskilder som inneholder kvikksølv, har blitt forbudt å produsere. Dette betyr at de tradisjonelle lysrørene bør byttes til fremtidens energieffektive lyskilder. Når leverandørene og grossistene har solgt ut det de har på lager, blir det ikke lenger mulig å få tak i de gamle lyskildene. Følgelig må disse erstattes, og det haster å komme i gang, da tilgangen til de gamle lyskildene vil forsvinne ganske fort.

Ved å gjennomføre en utskifting, ser man betydelige kostnadsreduksjoner knyttet til vedlikehold og energiforbruk, spesielt hvis man velger nye og smarte løsninger på lys-styring.

Vi har kompetanse og erfaring til å hjelpe deg med riktig og god belysning, samt å utarbeide, i første omgang ett kostnadsoverslag og en plan for gjennomføring for din bedrift.