ENØK, LED, Solceller mm

Den rimeligste strømmen er den du ikke bruker, så ENØK tiltak som smart strømstyring, LED belysning, Infravarme etc. er gode investeringer. 

Ta kontakt med oss for en gratis befaring med hensyn på energiøkonomisering.

Nedbetalingstiden for byggningsintegrerte solcelleanlegg er per i dag på 12-18 år. Med økende energikostnader og stimuleringstilskudd fra det offentlig blir det mer og mer lønnsomt å produsere sin egen strøm.

Godt lys med LED og mindre antall armaturer enn normalt, full effekt fra første sekund.

Vi simulere solstrøm produksjon time for time gjennom året og optimalisere solcelleanlegget med hensyn på beliggenhet og lokale forhold.

Oppvarming ved hjelp av infravarme sparer  energi og løser inneklima utfordringer i industrihaller så vel som i kontorlokaler.