ENØK, LED, solceller mm.

ENØK, LED, Solceller mm

Den rimeligste strømmen er den du ikke bruker

Energiøkonomisering

Å redusere energiforbruket er ikke bare bærekraftig, men også økonomisk gunstig. Besparelsesmulighetene varierer basert på bygningens egenskaper og utførte aktiviteter. Vår tilnærming inkluderer en rekke energieffektive og smarte løsninger, fra avanserte overvåknings- og driftssystemer til enkle tidsstyrings- og tilstedeværelsesløsninger. Vi skaper skreddersydde strategier som ikke bare minimerer miljøpåvirkningen, men også gir langsiktige kostnadsfordeler.

Med fokus på å tilpasse løsninger etter dine behov, guider vi deg mot en mer bærekraftig og lønnsom energibruk.

 

Belysning for fremtiden

Gjennom samarbeid med anerkjente LED-lys produsenter kan vi redusere dine belysningskostnader med minst 50% ved å velge energieffektive armatur og rett lys på rett sted  Etter en grundig befaring utfører vi en detaljert energikalkulasjon og utarbeider skreddersydd belysningsforslag til en konkurransdyktig pris.

Med god planlegging og godt samarbeid kan monteringen foregå uten unødige forstyrrelser av normal drift.

Produser egen strøm med solenergi

Ved å utnytte solenergi gjennom solcelleanlegg, kan du konvertere den uutnyttede energien fra solen til elektrisitet. Dette er en effektiv og miljøvennlig metode som mange næringsbygg benytter seg av, spesielt de med betydelige takflater. Ved å installere solcellepaneler over store områder kan man potensielt dekke en betydelig del av byggets strømbehov. Denne bærekraftige tilnærmingen bidrar ikke bare til reduserte strømutgifter, men også til redusert miljøpåvirkning.

Vi skreddersyr solcelleanlegg av høy kvalitet tilpasset lokale solforhold, værforhold og strømbehovet.

Solcellepanel på vegg og fasade

Fordelen med solcelleanlegg på fasade er at det vil ha en større produksjon i vinterhalvåret når strømprisen er høy, enn et tilsvarende solcelleanlegg på flatt tak.

Dette fordi solen står lavere og solcellepanel på tak kan være dekket med snø og is. At virkningsgraden til solcellene er bedre ved lave temperaturer gir også bedre strømproduksjon.

Ønsker du å vite mer?