HOME - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Vi tilstreber å følge etiske prinsipper og å utøve respekt og ansvar ovenfor alle våre kunder, ansatte, leverandører og andre interessegrupper til enhver tid. Våre mål er å holde det vi lover og oppføre oss profesjonelt i alle sammenhenger.

Sikkerhet

Vår viktigste prioritering er å ivareta helsen og sikkerheten til våre ansatte. Vi jobber derfor målrettet for å forhindre arbeidsulykker.

Våre elektrikere er utstyrt med korrekt moderne utstyr og de får profesjonell opplæring innen relevante sikkerhetskurs, slik at de lærer å oppdage og håndtere potensielle farer på en sikker måte.

Inkluderende arbeidsliv

Alle kan være med å bidra til suksessen til et firma. Vi forsøker derfor så godt vi kan å tilrettelegge arbeidsoppgavene for de som har redusert funksjonsevne. Dette er et bra tiltak for å redusere sykefravær og skape et godt arbeidsmiljø, samt hindre frafall fra arbeidslivet.

Miljø

Vi har høye krav til avfallssortering, og vi strekker oss langt for å velge gode miljøvennlige alternativer.

Samfunnsansvar

Vi støtter mange lokale organisasjoner, da det er viktig for oss at det finnes gode fritidstilbud i kommunene.