Maritime service

Maritime service

Vi har et erfarent serviceteam som utfører oppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Om det oppstår situasjoner på seilende skip yter vi telefon support og kan levere reservedeler og materiell til neste anløpshavn.

Oppdragene kan innebære:

Verksted vedlikehold eller vedlikehold mens båten er i drift, lang erfaring og dyktige elektrikere/ prosjektledere står til din disposisjon.

Små og store ombygginger/ utbygginger, lang erfaring.

Trenger du riktig kompetanse til jobben som skal utføres i inn eller utland, reiser vi dit du trenger oss.

Ta kontakt med våre erfarne service ingeniører eller teknikere for å få hjelp på telefon eller for å finne ut hvordan vi best kan løse utfordringen.

Ta kontakt om du har behov for reservedeler. Vi kan levere  

Ved hjelp av termografi kan vi avdekke svakheter i det elektriske anlegget som kan medføre brann eller driftsstans. 

Vi skjøter og tester fiberkabel i tillegg til mer tradisjonell kabel.

Vi vet hva som skal til for at utstyr fra ulike leverandører skal fungere i lag.

Små og store maritime tavler, bygges om eller monteres nye iht kundebehov og sikkerhet.

Vi leverer og installerer nødstrømsaggregat fra blant annet Nogva og Østerbø Maskin.

Dette for å sikre stabil strømtilførsel på kritiske funksjoner.

Vi kontrollerer og godkjenner elektriske installasjoner.

Vi installerer og kontrollerer også i eksplosjonsfarlige områder.