Elsikkerhet

Elsikkerhet

Arbeid med brannsikkerhet er like viktig for å beskytte liv og verdier i eneboliger som i borettslag, næringsbygg, sykehjem etc.

Våre fagfolk sjekker et stort antall bygninger regelmessig og har lang erfaring med å finne avvik. Vi legger stor vekt på uavhengighet og kompetanse hos våre kontrollører. 

Installasjon og kontroll av brannsentraler, brannvarslingsanlegg. Kablet eller trådløse røykvarslere.

Installasjon og kontroll av innbruddsalarmanlegg.

Installasjon og kontroll av CCTV og IP-kamera overvåkningsanlegg.

Installasjon og kontroll av komfyrvakter.

En komfyrvakt overvåker kokeplatene og utløser en alarm hvis den oppdager fare for brann. Hvis alarmen går uten at den blir slått av vil strømmen til komfyren automatisk bli kuttet.

Som styremedlem i borettslag eller eier av et næringsbygg har du et personlig ansvar for at sikkerheten er ivaretatt. I praksis kreves det et internkontrollsystem som sikrer at relevante sikkerhetsforskrifter følges opp. 

De kanskje viktigste sikkerhetsforskriftene å følge opp, er rettet mot brann og el-sikkerhet. Våre godkjente kontrollører vil i samarbeid med kunden foreta en risikovurdering av de konkrete anlegget og foreslå rutiner tilpasset risiko og det til en hver tid gjeldene lover og forskrifter.

I henhold til internkontrollforskriften er det flere krav til det elektro installasjoner som skal ha regelmessig tilsyn og brukere skal ha nødvendig opplæring. Vi tar oss av dette for bedrifter og offentlige etater.

Det er betryggende å ta en el-sjekk av boligen. Under el-sjekken vil elektrikeren se over sikringsskap, kabler, kontakter og termostater for å se om det er i orden.

Sertifisert for brannforebyggende el-kontroll for næring og landbruk

Termografering er en god metode for å avdekke skade, feil og overbelastning av elektriske anlegg.

Installasjon og kontroll av overspenningsvern og lynavledere.