ConX™ Betongstyring

Et komplett system for produksjonsplanlegging, produksjon, kvalitetssikring og dokumentasjon for betongblandestasjoner. Utviklet i samarbeid med den norske betongindustrien. 

Våre erfarne automasjonsingeniører har jobbet med kontroll og styresystem på mer enn 50 betongstasjoner siden år 2002. Sammen med våre kunder har vi utviklet en skreddersydd løsning for betongproduksjon, hvor bred erfaring har gitt solide løsninger.

Full kontroll på hele anlegget.

Grunnleggende oppsett er en operatørstasjon med 2 eller flere skjermer. Men systemet kan gjerne styres fra flere maskiner, eksempelvis hvor laboratoriesystemet styres fra en maskin, kunder og ordrer kan håndteres fra flere ulike maskiner, mens blandeoperatør i hovedsak håndterer blandeprosess.

Et system kan også ha flere blanderi tilknyttet, hvor alle ordrer, kunder, resepter, delmaterialer etc. håndteres i felles database, men kan produseres på ulike blandeverk

Arbeidsstasjon for produksjon og prosess kontroll

Grafisk fremstilling av betongstasjonen med siloer, blandeverk, sensorer og ventiler. Skjermbilder er grafisk bygget opp i samsvar med betongstasjonens fysiske utforming, og det er lagt stor vekt på enkle og intuitive skjermbilder, samtidig som operatør har tilgang til relevante driftsdata og alarmtilstander/avvik.

Smart returbetong

Det er verd å merke seg at ConX Betongstyring også håndterer utnyttelse av returbetong i ny produksjon. Dette gir store økonomiske besparelser i tillegg til de miljømessige gevinstene.

Siden dag én har vi fått bidra med våre ønsker og tilbakemeldinger, og sammen har vi utviklet et utrulig godt system. Det er et unikt og skreddersydd system som har økt effektiviteten og sikkerheten på anlegget. Vi har også fått utviklet en modul for å ta i bruk betongslammet på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Det som er ekstra bra, er at systemet er bygget i Norge sammen med både oss og andre aktører i bransjen. Og vi vet at Bra Elektro fokuserer hele tiden på å videreutvikle, og komme med nye smarte løsninger.

Ronny Breiteig

Driftssjef, Dyrøy Betong AS

Noen av våre kunder

NS-EN 206 +NA

ConX Betongstyring er basert på kravene i siste versjon av NS-EN 206, inkludert norske tillegg.
I tillegg er relevante deler av Statens Vegvesen Håndbok R762 (Prosesskode 2) hensyntatt. 

I forbindelse med sertifisering av produksjonskontrollsystemet vil samsvarsrapportene fra ConX Betongstyring dokumentere at betongstasjonen leverer i henhold til kravene.

Alt i et system.

Se hvordan skjermene ser ut

Fjernservice og kontroll

Ved hjelp av TeamViewer kan du gi våre ingeniører fjerntilgang til ditt anlegg, slik at vi hurtig kan finne ut hva som er problemet og løse problemet uten unødig nedetid.

Dyrøy får fjernsupport i betongstyringssystemet

Ønsker du å vite mer?