Akvakultur

Vi tar vare på store verdier i krevende miljø

Vi har siden starten i 1933 levert elektriske tjenester til marine installasjoner. Vi begynte med installasjon av egenprodusert dekksbelysning på fiskefartøy og har fulgt den rivende utviklingen helt til automatiske styresystemer med avansert overvåkning og sikker varsling. 

Vi kan hjelpe deg innenfor blant annet følgende områder:

Daglig vedlikehold, planlagt vedlikehold og omgående utbetringer. Faste elektrikere med direkte kontakt til vedlikeholdsansvarlige. Arbeid på daglig basis for å hindre unødige driftsstans

Vi har lang erfaring med å utfører små og store ombygginger.

Årskontroller, IK-installasjon , termografi, brann/ nødlys. Kontrollene for å tilfredstille nasjonale krav og hindre unødvendig driftsstans og berøringsfare.

Små og store tavler, bygges om eller monteres nye iht kundebehov og sikkerhet.

Vi leverer og installerer nødstrømsaggregat fra blant annet Nogva og Østerbø Maskin. Dette for å sikre stabil strømtilførsel på kritiske funksjoner.

Vi bygger og installerer sentrale driftskontroll systemer (SD anlegg) som ivaretar sikkerheten på flere nivåer for å sikre dyrevelferd og store verdier. 

Vår vakttelefon er bemannet døgnkontinuerlig gjennom hele året.