Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft

Vi ønsker å spille en betydelig rolle i å fremme det grønne skiftet i regionen og bidra til varige bærekraftige endringer.

Bærekraft

Bærekraft og samfunnsansvar

Bra Elektro ønsker å spille en betydelig rolle i å fremme det grønne skiftet i regionen og bidra til varige bærekraftige endringer.

Kompetanse og kultur

Bygge kompetanse og kultur som skaper miljøengasjement og driver frem bærekraftige valg i Bra Elektro, hos leverandørene og kundene.

Energiomstilling og elektrifisering

Bra Elektro vil være en offensiv tilbyder av tjenester og produkter som bidrar til omstilling mot et bærekraftig og fornybart samfunn.

Sirkularitet og gjenbruk

Sikre ansvarlig drift i Bra Elektro, gjøre bærekraftige valg og øke utnyttelse og gjenbruk av materiell.

Samarbeid

Invitere til samarbeid og bidra til å gjennomføre tiltak som løfter bærekraftsagendaen mer enn Bra Elektro kan gjøre alene.