ConX Infravarme

ConX™ Infravarme


Modulært oppvarmingssystem utviklet spesielt for skip og maritime installasjoner

Telefon: 70 20 81 00

Vi har over 90 års erfaring med å levere løsninger til skip og maritime installasjoner

24/7 Vakttelefon

Eget verksted

Tilgjengelig

Hvorfor?

ConX Infravarmesystem er løsningen på velkjente problem på nye og eldre skip.

Vindu, vinduskarmer, dører, skott og andre konstruksjoner på skip har ofte så dårlig isolasjonsevne at forholdene innvendig ikke er tilfredsstillende når fartøyet opererer i kalde farvann.

Mannskap opplever dårlig inneklima på grunn av kuldestråling. Dette forverres ved at man øker lufttemperaturen og skaper enda dårligere inneklima ved at luften blir ekstremt tørr.

En annen problemstilling er kondens- og is dannelse på vindu og vinduskarmer med påfølgende mugg og råte skader.

Infravarme øker varmen på overflatene på samme måten som solen, uten at luften mellom infravarmesystemet og den bestrålte overflaten varmes opp.

Dette løser problemene og gir en svært behagelig varme.

ConX Infravarme i praksis

Lerøy Havfiske sin tråler «Kongsfjord» ble overlevert fra VARD Søviknes i januar 2020.

I likhet med mange andre fartøy er det store innsveiste vinduer rundt hele broen, noe som medfører varmetap og kuldestråling for de som jobber på broen.

For å kompensere dette varmetapet måtte de benytte varmevinduene og defrosteranlegget når de opererte i kalde farvann. Dette medførte ulemper som: ekstremt tørr luft, brent støv i luften, tørre øyne, sprukne lepper, irriterte slimhinner som igjen fører til hoste og neseblødninger, slitsom støy, tørket salt på brovinduene og ikke minst svært høyt energiforbruk.

“Systemet er helt genialt”

Etter mer enn ett års drift på Lerøy Havfisks tråler Kongsfjord, er erfaringene udelt positive. I tillegg til energibesparelsene ved blant annet å slippe å bruke varmevinduer og defrosteranlegget, er inneklimaet betydelig forbedret.

"Innemiljøet er utvilsomt bedre, dette fungerer berre godt"

"Det er godt å slippe støyen fra defrosteranlegget"

"Å komme opp på broa og kjenne varmen er rett behagelig"

Ønsker du å vite mer?