ConX Prosessvanrensing

ConX™ Prosessvannrensing

Modulært styre- og overvåkningssystem

Telefon: 70 20 81 00

Vi har over 90 års erfaring med å levere automasjonsløsninger

24/7 Vakttelefon

Eget verksted

Tilgjengelig

Hvorfor?

Med inngående kompetanse på sensorer og instrumentering innen vannbehandling, har Bra Elektro utviklet et topp moderne styrings- og overvåkingssystem for prosessvannrensing.

Styresystemet for rensing og desinfeksjon av prosessvann kan benyttes til ulike typer renseanlegg, og brukes blant annet til blodvannsrensing i fiskeslakteri, godkjent av Veterinærinstituttet.

Systemet er modulert og skalerbart, og kan enkelt tilpasses ulike størrelser og typer prosessanlegg. Det ivaretar måling, regulering, overvåking og alarmvarsling på en sikker måte. Alle relevante data lagres i database, og gjennom våre rapporter kan kunden enkelt verifisere at alle myndighetskrav til avløpsrensing er oppfylt, og dokumentere dette overfor Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Systemet kan leveres til nye anlegg, eller som oppgradering og modernisering av eksisterende prosessanlegg for å ivareta krav til funksjon, driftssikkerhet og regelverk.

Ønsker du å vite mer?