VA stasjoner

Vi leverer komplette stasjoner eller ombygging av eksisterende stasjoner, mange års erfaring og gode løsninger. Gode referanser i omkringliggende kommuner. Har også system for service/ internkontroll av VA stasjoner

Overøye renseanlegg

Ferdig montert ny tavle på Overøye renseanlegg

Vi hjelper dere, kontakt oss på tlf. 70 20 81 00 eller mail Office@brattvaag-electro.no