Bedrift

VÅRE TJENESTER

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Industri service

Vi tilbyr serviceavtaler med vekt på høy servicegrad og rask utrykning til i hovedsak industribedriftene på Sunnmøre og Molde regionen.

 

Prosjektering og rådgiving

Vil du ha råd til moderne og smarte løsninger, ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere.

Elektriske installasjoner

Vi har lang erfaring med nøkkelferdige el-installasjoner for nybygg, rehabilitering og ombygging av offentlige- og næringsbygg. 

Telefoni - Fiber & Internett

Telefoni/ nettverkskabling og fiber, vi har flere svært kompetente svakstrømmontører og ingeniører som løser alle problemer.

VA - stasjoner

Vi leverer komplette stasjoner eller ombygging av eksisterende stasjoner, mange års erfaring og gode løsninger. Gode referanser i omkringliggende kommuner. Har også system for service/ internkontroll av VA stasjoner.

 

El-sikkerhet

Arbeid med brannsikkerhet er like viktig for å beskytte liv og verdier i eneboliger som i borettslag, næringsbygg, sykehjem etc.

Nødstrøm

Vi har erfaring med montering av nødstrøm i større og mindre bygg, komplett med styringssystem for automatisk inn og utkopling. Utfører også test og service på aggregat med bytting av filter, olje…

Solceller, ENØK, LED

Vi leverer komplette stasjoner eller ombygging av eksisterende stasjoner, mange års erfaring og gode løsninger. Gode referanser i omkringliggende kommuner. Har også system for service/ internkontroll av VA stasjoner.

 

Referanser

Vi simulere solstrøm produksjon time for time gjennom året og optimalisere solcelleanlegget med hensyn på beliggenhet og lokale forhold.

Overgang til moderne belysningssystemer

Etter at forbudet mot produksjon og import av vanlige lyskilder tredde i kraft, står mange  organisasjoner overfor valget mellom å erstatte vanlige lysrør med LED-lysrør i eksisterende armaturer eller bytte til moderne LED-baserte belysningsarmaturer.

Mange produsenter av LED-lysrør lover lang levetid på produktene sine, men erfaring viser oss at ofte er plasten sprø av varmeutviklingen og driveren som svikter i de gamle armaturene. Og her kommer noen oppklaringer som kanskje ikke alle er klar over:  

Levetiden på LED oppgis ved forskjellige verdier. Verdien 50 000 t L70 betyr at du skal ha minst 70% lysmengde etter 50 000 timer lystid. Noen leverandører sliter med å oppnå dette, men kan likevel angi en levetid på 50 000 timer. Ser du et produkt som sier 50 000 t L70 B50, må du styre unna. Dette betyr at 50% av lampens dioder skal greie opprettholde 70% av lysmengden etter 50 000 t. Altså kortere levetid og hurtig bortfall av lysmengde.

Lumen (lm) er betegnelse for mengden lys som strømmer ut av lyskilden. Lysvinkel øker eller minsker med antall grader lyset fordeles over. I tillegg er det viktig å vite om det er snakk om utgående Lumen fra LED produktet, da mange leverandører opererer med Lumen på chip. Altså hva lampen kan produsere av lys, men ikke hvilke lysmengden du i realiteten mottar. Skal du oppgradere en vanlig lysarmatur med et LED-lysrør er det vanskelig å vite hvor mange Lumen som blir avgitt fra lysarmaturen selv om du vet hvor mange Lumen som blir avgitt fra selve LED-lysrøret.

Lux (lx) er begrepet for hvor mye lys som blir mottatt på en flate som f.eks. et arbeidsbord. Lux som måleparameter er meget godt egnet for å måle lysmengde, da det er relativt lett å måle med et luxmeter. En korrekt måling skal være ved riktig arbeidshøyde, og uten påvirkning av sollys og annet. Lyskultur beskriver hvor mange Lux som er anbefalt i rom med ulike typer aktiviteter.

Her er det montert armatur med forskjellig fargetemperatur og LUMEN

For LED-lys er hvitt lys ikke bare hvitt lys. Det finnes kald hvit, nøytral hvit og varm hvit. Fargekvaliteten på disse forskjellige typene hvitt lys defineres av fargetemperaturen (lysfargen), som angis i Kelvin, (K) og fargegjengivelses-indekset (Ra/CRI-indeks). Dagslys (4000K) har den beste fargegjengivelsen på 100, De beste hvite lysdioder har en Ra-verdi opp til 95, noe som er tett på halogen glødepærer og de beste lysstoffrørene. Mens LED med 3000K vil påvirke fargegjengivelsen negativt. Å sikre at arbeidsmiljøet f.eks. i ett produksjonslokale forblir godt opplyst og komfortabelt, er avgjørende for produktivitet og trivsel.

Energieffektivitet måles i Lumen pr. Watt (lm/W) og forteller hvor effektiv lyskilden er, eller lyskildens virkningsgrad. Når du bytter til LED-lysrør i en vanlig lysarmatur må du ta hensyn til tapet i armaturens elektriske komponenter i tillegg til tapet du får grunnet lampens utforming og reflektor. I praksis vil du på langt nær ha samme energieffektivitet ved å bytte til LED-lysrør som du vil få med en moderne LED-armatur.

Vel så viktig som energieffektiviteten til lysarmaturen er besparelsen som kan oppnås ved smart lysstyring. Benytter du LED-lysrør i en vanlig lysarmatur har du ikke muligheter til å dimme lyset. Med moderne LED armatur kan du oppnå store energi besparelser med å styre lysstyrken etter behov.

Når man bytter fra vanlig belysning til LED belysning kan man ofte redusere antall armaturer. Ved å bytte til LED-lysrør i eksisterende armatur vil man ikke få besparelsen med å redusere antall lysarmatur.

Tilbakebetalingstiden ved å bytte fra vanlig lysrør til LED-armatur er ofte bare noen få år. Kvaliteten og tilbakebetalingstiden ved å bytte til LED-lysrør i en vanlig armatur er mer usikker, så man bør ta en nøye vurdering på om det på lang sikt er lønnsomt eller om det ikke ville være mer hensiktsmessig å investere i nye armaturer.

Vår erfaring er at det lønner seg økonomisk og kvalitetsmessig å bytte til LED-lysarmatur med smart styring selv om investeringskostnaden er litt høyere.

Som alternativ til å sette LED-lysrør i vanlige armatur eller å bytte til nye LED armatur, kan man også vurdere å bygge om de eksisterende armaturene til LED. Med en slik løsning vil en elektrofagmann vurdere tilstanden og gi råd om man bør gjenbruke armatur husene og kablingen til armaturene, og anbefale hvilke LED løsning som er best i hver enkelt situasjon.