Sikringsskap & Inntak

Sikringsskap og inntak

Sikringsskap

Sikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegget og har flere funksjoner, blant annet å forhindre brann og skader på mennesker og elektrisk utstyr.

Merker du varme, kobler sikringene ut eller lukter det svidd? Det kan være tegn på varmegang i det elektriske anlegget.

Har du gamle skrusikringer, bør du oppgradere sikringsskapet.

 

Inntakssikringer

På nye boliger monteres det utvendig tilknytningsskap med inntakssikringer som beskytter inntakskabelen og hele boligen mot kortslutning. 

På eldre elektriske anlegg er inntakssikringene gjerne skrusikringer  montert på loftet eller i kjeller der inntakskablene kommer. Inntakssikringene bør kontrolleres minst like ofte som sikringsskapet og er det skrusikringer bør disse oppgraderes til automatsikringer.

Ønsker du å vite mer?