Elkontroll

ELKONTROLL

Elkontroll er en kontroll av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Vi har godkjente kontrollører for bolig og landbrukskontroll.

     

Ønsker du å vite mer?