Lading av el-bil

Lading av el-biler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg. Dette  medfører økt fare for brann, så det er viktig å dimensjonere anlegget riktig og benytte egnede komponenter.

I NEK 400:2014 er det en egen del norm, 722, som angir krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler.

Vi leverer alt fra enkle ladere til systemløsninger for næringsbygg og borettslag.

Selv rimelige ladere er så smarte at de lader når strømmen er billigst og du kan følge både forbruk og kostnader via mobiltelefon.