HOME - TERMOGRAFERING

TERMOGRAFERING

Termografering er trolig den mest verdifulle metoden innen forebyggende vedlikehold. I tillegg til å redusere sjansen for skade på personer og eiendom, kan det være svært lønnsomt for mange bedrifter ettersom det forebygger driftsstans.

Termograferingen utføres gjerne som en del av internkontrollen, og helst mens anlegget går som normalt. Driften vil dermed ikke bli berørt av arbeidet.

Vi har spesialister på termografering

Våre termografører er sertifiserte av DNV, som stiller høye kvalitetskrav til kompetanse og kunnskap. Ikke mange personer i Norge har de samme kvalifikasjonene.

Hvordan fungerer termografering?

Metoden innebærer å ta bilder av elektriske anlegg med termokamera, slik at man kan avlese temperaturer på ulike objekter. På denne måten kan vi påvise om det forekommer unormalt høye temperaturer, også på objekter som man ikke ser med det blotte øye, som for eksempel varmekabler, koblinger, skjulte ledninger, osv.

Varme koblinger vises meget tydelig på et termisk bilde, og ofte skyldes dette dårlige tilkoblingspunkter, dårlig utført installasjon, overbelastning eller skjev belastning. Slike faresignaler kan derfor bli oppdaget på et tidlig stadium, og man kan gjøre nødvendige utbedringer før skaden oppstår.

Vi hjelper dere, kontakt oss på tlf. 70 20 81 00 eller mail Office@brattvaag-electro.no