HOME - INTERNKONTROLL

INTERNKONTROLL

Bolig

 El-sjekk       

 Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand.

 

Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlig støt og forårsake brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være meget viktig for din egen sikkerhet.

Ved en el-sjekk vil en av våre elektrikere gå gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din, og utarbeide en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler som blir avdekket vil bli gradert etter hvilken risiko de utgjør.

Elektrikeren vil også gi deg råd og anbefalinger hva du bør gjøre for å få et tryggere og mer energi-sparende elektrisk anlegg.

Har du kanskje skaffet deg el-bil, er det viktig at du har tilpasset det elektriske anlegget til dette, slik at du lader på en trygg og god måte.

Ved brann eller skade som kan oppstå på grunn av feil i det elektriske anlegget, kan du risikere å få reduksjon i erstatningen fra ditt forsikringsselskap.

Bestill en el-sjekk i dag og få en status på ditt elektriske anlegg.

El-kontroll

Dette er en mer omfattende og grundigere kontroll enn en el-sjekk. Kontrollen utføres etter Nek 405-2 Bolig, og vil også gi deg rabatt på forsikringen.

Våre kontrollører er sertifisert iht. 405-2, til å utføre slike kontroller.

Næring

 Internkontroll

 Alle virksomheter er pålagt å ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av størrelsen på virksomheten. Faste intervaller for el-kontroll og termografering vil være en viktig del for å forebygge at feil på elektrisk anlegg og utstyr, kan føre til skade på liv og eiendom.

Systemet vi kan tilby, vil ivareta lovpålagte krav iht. internkontroll.  Det brukes et web basert system fra Norik som fungerer meget bra for våre kunder, som er alt fra små bedrifter til kommune.

Vi kan tilby faste avtaler på EL-kontroll til bedrifter og offentlige, med jevnlig oppfølging etter avtale.

Våre kontrollører er sertifisert iht. 405-1-3 og utfører alle typer næringskontroller.

          El-kontroll

          Termografering

          Landbruk

          Brannvarslingsanlegg

          Nødlysanlegg

Ta kontakt så viser vi deg gjerne mer om vårt internkontroll-system.

Vi hjelper dere, kontakt oss på tlf. 70 20 81 00 eller mail Office@brattvaag-electro.no