Tilbud

Teknisk feil eller feil bruk av elektriske anlegg og utstyr er blant de største årsakene til bygningsbranner. Vi anbefaler alle å ta elsikkerhet på alvor ved å få en faglært elektriker til å se over det elektriske anlegget og å oppgradere det elektriske anlegget til dagens sikkerhets standard.

Du finner flere tilbud på vår nettbutikk.

Borettslag/sameie - gratis risikovurdering

Vi tilbyr gratis og uforpliktende, risikovurdering med tanke på brann og el-sikkerhet relatert til elektrofaget. 

Renovering av sikringsskap fra kr 12.990,-

Med en pakkeløsning fra Bra Elektro får du et ryddig og oversiktlig sikringsskap og et trygt elektrisk anlegg.

For ekstra sikkerhet kan vi også tilby EATONs AFDD+ lysbuevern. Dette gir deg betydelig bedring i sikkerheten med hensyn til elektriske branner i hjemmet. Kontinuerlig overvåking av elektriske kabler gjør at enheten registrerer lysbuefeil og utløses automatisk for å bidra til å unngå elektriske branner.
Lysbuefeil, som ikke er synlige i det elektriske anlegget, kan utløse brann og forårsake enorme skader. Statistikken viser at 35 % av alle branner skyldes lysbuefeil