ConX – Betongstyring

 

Etter flere år med utviklingsarbeid er Roger og Ronny klar til å lansere ConX – Betongstyring til det norske markedet.
Systemet er bygget på erfaring fra mer en 50 betongstasjoner gjennom de siste 20 årene.
ConX – Betongstyring ivaretar kravene i NS-EN 206 med norske nasjonale tillegg og Statens Vegvesen Håndbok R762 (Prosesskode 2)

        

 

Les mer om systemet ved å klikke på linken under.

Link til ConX Betongstyring