Med inngående kompetanse på sensorer og annen instrumentering innen vannbehandling, har Brattvaag Electro As lenge vært en verdsatt samarbeidspartner. 

Basert på denne kompetansen har vi utviklet et topp moderne styrings- og overvåkingssystem for avløpsrensing til samme kundegruppe.  

Avdelingsleder Roger Elvebu forteller at styresystemet for rensing og desinfeksjon av prosessvann kan benyttes til ulike typer renseanlegg. Systemet er modulbasert og skalerbart, og kan enkelt tilpasses ulike størrelser og typer prosessanlegg.

Etter Veterinærinstituttets godkjenning av både utstyr, metode og dokumentasjon

Systemet ivaretar måling, regulering, overvåking og alarmvarsling på en sikker måte. Alle relevante data lagres i SQL database, og gjennom våre rapporter kan kunden enkelt verifisere at alle myndighetskrav til avløpsrensing er oppfylt, og dokumentere dette overfor Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Systemet kan leveres til nye anlegg, eller som oppgradering og modernisering av eksisterende prosessanlegg for å ivareta krav til funksjon, driftssikkerhet og regelverk.